Lid worden Forum Links Contact Inloggen op Mijn MG

Club historie

MGCC Holland

Het begon allemaal op 3 september 1955


Het verhaal van de MG Car Club Holland begint in de jaren vijftig in Nederland met een aantal MG-liefhebbers, die op het circuit van Zandvoort met hun MG'tjes aan de races deelnamen. De geschiedenis heeft dezelfde kenmerken als die van de Britse club. Niet zoals nu, met een professioneel fabrieksteam van techneuten en sponsoren achter zich, maar uit pure liefhebberij, uit eigen zak betaald. Met veel sleuteltijd, soms tot diep in de nacht, vaak nog tot vlak voor de races. Natuurlijk kenden die MG-liefhebbers van het eerste uur elkaar. Ze hielpen elkaar als het ging om technische kennis of bij het sleutelen. Eenmaal op de baan vochten ze als leeuwen om de uiteindelijke overwinning. Tijdens hun avonturen op en rond het circuit ontstond tussen de MG-rijders een vriendschap. Die vriendschap vertaalde zich uiteindelijk in de gedachte om (met MG als gemeenschappelijke interesse) de amicaliteit gestalte te geven naar het voorbeeld van de Britse MG Car Club. Wijlen Han Vetter nam het initiatief en belegde in restaurant "De la Course", toen nog een houten keet, in Zandvoort de oprichtingsvergadering. Op 3 september 1955 werd in Haarlem de oprichtingsakte van de MG Car Club Holland gepasseerd: de MG Car Club Holland was geboren!

Oprichtingsvergadering 
september 1955
Daarna poseert het bestuur op 
Circuit Zandvoort
Eerste officiële clubvlag
Het eerste clubblad: 
februari 1956
        Oprichtingsvergadering 1955: v.l.n.r.: Kootje Temmen, Jan Verveer, Han Vetter, Theo Smits en George Kaars-Sijpestijn.

Aan die belangrijke dag was wel het een en ander voorafgegaan. Er moest eerst contact worden gelegd met de Britse MG Car Club, die de rechten op de clubnaam bezat en eisen stelde aan het mogen voeren ervan. De Nederlandse club kreeg net als alle andere MG Car Clubs buiten het Verenigd Koninkrijk de status van "Centre". Het bestuur diende regelmatig over zijn activiteiten verslag uit te brengen aan de moederclub. Daarnaast golden (en gelden nog steeds!) strikte regels voor het voeren van het MG-embleem. Je kunt de relatie van het "Dutch Centre", zoals we in Abingdon te boek stonden, en die van alle andere erkende MG Car Clubs waar ook in de wereld, vergelijken met een franchise systeem. Daarin hebben de franchisenemers een zekere mate van vrijheid, maar moeten zich ook aan een aantal spelregels houden. 

1955 - 1960
1960 - 1967
1967 - 1995
1995 - heden
MGCC UK
Clubemblemen door de jaren heen

De eer van het ontwerp van het MG-embleem komt toe aan Edmund John Frank Lee. Het was een in de jaren twintig veel voorkomend Art Deco motief. Vanaf 1924 werd de Octagon (achthoek) de huisstijl van MG. 

De jonge club, met Han Vetter als eerste voorzitter, ging voortvarend van start. Vanaf het begin stelde Han elke tweede zondag van de maand in als clubdag. Niet alleen rally's, maar ook behendigheidsritten en toertochten werden georganiseerd. Er kwam, geheel volgens de voorschriften van de moederclub, een clubvlag. Die werd door naaldkunstenaressen, MG-meisjes van het eerste uur, met de hand vervaardigd. Hij heeft jarenlang op heel wat plekken gewapperd en rust nu uit tussen andere memorabilia. 

De eerste onderlinge bijeenkomst vond plaats op 9 oktober 1955 te Schaarsbergen in Hotel Rijzenburg. De eerste puzzelrit werd op 13 november 1955 in Nunspeet georganiseerd. De eerste algemene ledenvergadering, bijgewoond door 26 leden, werd op 12 februari 1956 in Hotel Bloemink te Apeldoorn gehouden.

Restaurant De la Course, Zandvoort
Hotel Rijzenburg, Schaarsbergen
Hotel Bloemink, Apeldoorn

In deze vergadering werd Han Vetter met algemene stemmen officieel tot eerste voorzitter gekozen. Daarna werden de statuten en het huishoudelijk reglement met algemene stemmen aangenomen. De koninklijke goedkeuring: "goedgevonden en verstaan" werd op 29 december 1956 verleend. Een kandidaat voor het lidmaatschap moest destijds nog door het bestuur voorgedragen worden, een ballotagecommissie. De algemene ledenvergadering moest de voordracht goedkeuren.

Statuten, Huishoudelijk Reglement
De oprichtingsstatuten
Nederlandse Staatscourant 1957
Oprichtings oorkonde 1956

Hier kun je de volledige vastlegging van de clubhistorie bij het Historisch Centrum Overijssel lezen: HCO MGCCH archief

De vereniging kent een turbulente geschiedenis. De komst van nieuwe MG-types viel niet altijd in goede aarde bij de meer traditionele leden. Zo zorgde de komst van de MGA voor een afsplitsing eind jaren zestig. Een groep T-type rijders richtte een eigen vereniging op: de MGTTO (MG T-Type Owners). Na de introductie van de MGB gebeurde iets vergelijkbaars. De MGA-rijders splitste zich in 1973 af en de MGATO (MGA Type Owners) werd opgericht. Overigens zijn de relaties inmiddels verbeterd en werken de drie clubs in federatief verband samen.

En nu, in 2020 vieren wij de 65e verjaardag van de club. En is de MG Car Club Holland uitgegroeid tot een actieve vereniging van 2.500 leden. Hiermee is bijna één op de vijf bezitters van een MG-automobiel in Nederland lid van onze vereniging. Onder het gedreven leiderschap van de huidige voorzitter, Vivian Vleeshouwers (tevens European Manager namens de Europese MG Car Clubs) werkt onze vereniging hard aan een bestendige toekomst. Een toekomst waarin alle MG-bezitters - jong en oud - zich thuis voelen bij onze vereniging en elke week weer kunnen genieten van hun MG.

Meer weten over de Engelse moederclub? Klik hier: MG Car Club UK website


Deze pagina is mede tot stand gekomen met gebruikmaking van het clubarchief. 
Het clubarchief beslaat de periode van 1956 tot en met 2012 en wordt bewaard bij het Historisch Centrum Overijssel en is
samengesteld door de heer drs. H. Beijers. Het archief is openbaar.
Website HCO: #1598 MG Car Club Holland

 

Copyright 2024 MG Car Club Holland | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven | Photos courtesy of Petrolicious.com