Lid worden Forum Links Contact Inloggen op Mijn MG

Bekers en trofeeen


Een oude club als de MG Car Club Holland is er één met veel gebruiken en tradities, die voor nieuwe leden niet altijd even doorzichtig zullen zijn. Eén van de tradities is het uitreiken van een enorme collectie bekers en trofeeën op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

De vraag rijst al snel waarom er zo ongelofelijk veel bekers voor de verschillende verrichtingen beschikbaar zijn. Het antwoord is betrekkelijk simpel: bij de verschillende lustra van de MG Car Club was het een goede gewoonte dat de clubs (nationaal en internationaal) elkaar cadeaus gaven in de vorm van een plaquette of bokaal. Om te voorkomen dat deze vaak fraai uitgevoerde stukken op zolder van een oud-bestuurslid zouden belanden, werd er een prijs van gemaakt. Voorts zijn enkele bekers beschikbaar gesteld door particulieren die daarmee een bepaalde verdienste binnen het clubgebeuren, of een type MG meer aandacht schonken. Eens per jaar bepaalt het bestuur aan de hand van de uitslagen van ritten, slaloms, behendigheidsproeven etc. wie de bekers toekomen. Voor bekers waar een speciale dienst of verrichting aan verbonden is, laat het bestuur zich bij twijfel adviseren door actieve leden, zoals regio- en registercoördinatoren. Overigens kan om een beker zijn waarde te laten behouden (de ene prestatie is de andere niet) besloten worden een beker een jaar niet uit te reiken. Onderstaand een opsomming van de verschillende bekers waarbij vermeld waarvoor ze worden uitgereikt.

Daar waar de informatie beschikbaar is, is per item een lijst gemaakt van de leden die de betreffende beker of trofee toegekend hebben gekregen.


Algemene bekers

Han Vetter Memorial Trophy - Bestemd voor zeer speciale prestaties die buiten de andere categorien vallen. In 2005 aangeboden door Math Agelink. Deze Trophy overstijgt elke andere beker en wordt zeer zelden uitgereikt en kan alleen door de voorzitter worden aangewezen. Uitreikingen hebben plaatsgevonden aan de Lustrumcommissie 2005, (postuum) aan Ton Maathuis en laatstelijk aan Vivian Vleeshouwers. In de Trophy zit een boekje met daarin beschreven aan wie en waarom deze is uitgereikt. Deze Trophy is ook bekend als de Cup of Excellence - Foto - Toelichting - Uitreiking 2005 - Uitreiking 2008 - Uitreiking 2021

Abingdon Award - waardering voor grote (meerjarige) verdienste voor de club - Foto - Overzicht winnaars.

Dirk van der Mark Beker - verdienste voor de club - Foto - Overzicht winnaars.

Jopie van Daalen Trofee - beste prestatie van een nieuw lid - Foto - Overzicht winnaars.

Afscheidsbeker Regiocoordinator - Foto.

MGB-Trophy - best georganiseerde evenement - Foto - Overzicht winnaars.

Bumperbar met 3 clubwapens (MGCC-ATO-TTO) - 1e prijs Houten - Foto - Overzicht winnaars.

Combined Southern African Centres - meest opmerkelijke restauratie - 2e prijs Houten - Foto - Overzicht winnaars.

Belgen Beker - best verzorgde MG op evenement of clubbijeenkomst.

South-east Centre Trophy - opmerkelijkste prestatie buitenland - Foto - Overzicht winnaars.

Coupe Champagne ATO - beste sportieve prestatie in NL.

Concord Trophy - PR werk voor MGCC in buitenland.

Copy writers Trophy - meeste kopy ingezonden voor MG-Nieuws - Foto - Overzicht winnaars.

Register wisselbeker - Foto - Overzicht winnaars.

Longbridge Trophy - Ingesteld door Cees Verstraate, voor de beste prestatie in een moderne MG - Foto

Thema Award - kan worden uitgereikt voor een speciaal thema (bijvoorbeeld 25 jaar geleden dat de regio's zijn opgericht - Foto.


Bekers met betrekking tot club kampioenschappen

Arga Automation Wisselbeker - beste prestatie met een MG tijdens de Expertklasse van de Tulpenrallye - Foto - Overzicht winnaars.

Daan Peters Beker - beste prestatie met een MG tijdens de Toerklasse van de Tulpenrallye.

MGB Silver Jubilee Cup - beste resultaat met MGB - Foto

Clubkampioensbeker - beste resultaat overall - Foto - Overzicht winnaars.

MGB Silver Jubilee Cup 1987 - beste resultaat met MGB - Foto - Overzicht winnaars.

MGA-Trophy - beste resultaat met MGA, ZA, ZB.

T-Type Trophy - beste resultaat met T-Y-Type of ouder - Foto                         

J.J. Molenaar's Wissel Trophee - beste resultaat overall dame - Foto - Overzicht winnaars.

Coupe Sellmeijer - beste echtpaar na de clubkampioen - Foto - Overzicht winnaars

Leyland Beker - beste resultaat reglement ritten.

Mobil Beker - beste resultaat gezelligheid ritten.

Wijnand Fockink Beker - slalom klasse A/B: Pre-wars, T-Y Type en ouder.

MG ATO Trophy - slalom klasse C: MGA, Midgets, Magnette, Saloons.

Kaars-Sijpesteijn Trophy - slalom klasse D: MGB, MGC, Metro11/1300 moderne saloons.

MGCC Deutschland Trophy - slalom klasse E: MGV8, Metro Turbo, specials.

Noordwijk Beker - beste resultaat Gymkana (behendigheids wedstrijd).

Poedel Beker - laagst geklasseerde in de rit.


 

Copyright 2023 MG Car Club Holland | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven | Photos courtesy of Petrolicious.com