Lid worden Forum Links Contact Inloggen op Mijn MG

De regio’s

MGCC Holland

tien regio's, altijd iets te beleven

De Regio's

Het land is opgedeeld in tien regio's. Daardoor is voor iedere MG-rijder regelmatig een evenement dicht bij huis te vinden.

Elke regio heeft een regiocoördinator die met het regioteam zorgt voor evenementen en bijeenkomsten. De evenementen kunnen bestaan uit toerritten, eendaags in de regio of meerdaags naar een wat verder gelegen bestemming. Ook worden er regelmatig praatavonden of -ochtenden georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben soms een thema, een lezing van een gastspreker of er is een mogelijkheid om gewoon gezellig bij te kletsen.

Leden van MG Car Club Holland kunnen alle bijeenkomsten van de club bezoeken en zijn niet beperkt tot de activiteiten in de eigen regio. Hiermee heeft dus iedereen de mogelijkheid om ook eens een ander deel van het land te verkennen. Naast de evenementen in de regio organiseert MG Car Club ook landelijke evenementen. Deze worden door of in samenwerking met de regio's georganiseerd:

Bekijk alle evenementen


Organisatie van toerritten

Een belangrijke activiteit van de regio's is het organiseren van toerritten. In toenemende mate wordt er bij deze ritten gebruik gemaakt van navigatiesystemen. Onderstaand is informatie opgenomen over het werken en rijden met navigatiesystemen. Van TomTom en Garmin systemen zijn in de downloads handleidingen opgenomen. Daarnaast worden door regio's ook speciale thema-avonden over navigatie georganiseerd. Op de pagina's van de regio is aanvullende informatie te vinden over het rijden met navigatiesystemen en zijn ook diverse routes als download voor leden beschikbaar.

Het officiële rittenreglement kunt u hier bekijken; 

Ritten reglement MGCC Holland


Ontstaan van de Regio’s van de MGCC Holland    
(Van Jeannette den Hollander, regioavond regio Noord-Holland 2017)

“In 1991 werd ik, als commissaris in het bestuur van de MGCC Holland met “buitenlandse betrekkingen” in mijn portefeuille, verzocht de vergadering van de MGCC UK bij te wonen op Silverstone. De Engelse “moederclub” bood een “umbrella” functie aan aan al haar leden over de wereld. De vraag uit Engeland is om de organisatie van snel groeiende buitenlandse clubs net zo in te richten als die van de MGCC UK. Onder andere met Regio’s en Registers.

Met dit verhaal kom ik terug bij het bestuur in Nederland, dat mij verzoekt een onderzoek te doen naar de “vriendenclubs” die er zijn in Nederland die al dan niet functioneren onder de vlag van het MGCC-logo. Dit logo is een cruciaal onderdeel, want het is door het toenmalige Rover, waaronder het MG-merk toen viel, verleend aan de MGCC UK om de achtkant binnen het schild te gebruiken. Mits de kleuren bruin en beige gehandhaafd worden. Het is een levend logo, omdat er nog steeds/weer MG’s geproduceerd worden.

Via het Postcodeboek deel ik Nederland in in 9 regio’s, en bezoek de bestaande clubs met het verzoek van het bestuur van de MGCC Holland (en UK). En of ze met mij willen brainstormen over de invulling van regio-activiteiten, zoals praatavonden, regioritten, landelijke ritten, Annual Dinner op de oprichtingsdatum van de club. Verder over het aanstellen van Regiocoördinatoren (man/vrouw), liefst 2 stellen om elkaar te kunnen vervangen, eventuele doorgroei in het bestuur, benodigde budgetten en logogebruik.

Na de nodige discussies worden op de jaarvergadering van 1992 de Regio’s geïnstalleerd – en hebben zich in 25 jaar ontwikkeld tot een wezenlijk onderdeel van de activiteiten binnen de MGCC Holland.

Aldus Jeannette den Hollander


 

Copyright 2024 MG Car Club Holland | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven | Photos courtesy of Petrolicious.com