Lid worden Forum Links Contact Inloggen op Mijn MG

MG type registers

MGCC Holland

MG - een automerk met een rijke historie <> DRIVING HERITAGE FORWARD

MG typeregisters


Welkom bij de MG-typeregisters

De MG-typeregisters leggen alle gegevens vast van auto’s van het merk MG in zogenaamde  ‘typeregisters’. Van in Nederland rijdende MG’s gebeurt de vastlegging van de auto’s aan de hand van productiegegevens, uitvoeringen, wijzigingen en gebruikers door de jaren heen (gebruikershistorie).

Veel verschillende types hebben een eigen register, waarin informatie wordt bijgehouden van de auto's van dat betreffende type. Elk register heeft zijn eigen registerbeheerder. Het streven van de registers is om gegevens te verzamelen van alle in Nederland rijdende MG's. Op clubbijeenkomsten of beurzen, waarbij de registers aanwezig zijn, kunnen de registerboeken worden ingezien. Hierin zijn inmiddels door duizenden MG-eigenaren gegevens en foto's van hun auto's bijeengebracht.

Gratis

Opname van een auto in het register is geheel gratis en is niet afhankelijk van het lidmaatschap bij de MG-club.

Digitaal aanmelden
Wil je dat de gegevens van jouw MG worden opgenomen in het betreffende register? Ga naar het type register en lees hoe je de aanmelding kunt doen.

Liever per post?

Wil je het registerformulier per post thuis ontvangen? Neem dan contact op met de betreffende registerbeheerder. Deze stuurt je graag een registerformulier toe. 


Ontstaan van de registers

MG-registers zijn in Nederland begin jaren negentig gestart op initiatief van de drie landelijke MG-clubs:  MGCCH, MGATO en de MGTTO. Op 14 juni 1992 werd op initiatief van Jeannette en Lex den Hollander de eerste registerdag te Hengevelde georganiseerd.


Typeregisters

Het doel van het bijhouden van MG-registers is de vastlegging van de historie van de betreffende MG’s voor nu en voor de toekomst. Deze vastlegging is van materiële en van historische waarde, nationaal en internationaal.

De grondslag van een typeregister is één bepaald MG-type dat voorkomt in Nederland. De gegevens worden vergaard via vrijwillige inschrijvingen op papier, via e-mailopgaven en via speciale registerwebsites.

Het British Motor Industries Heritage Trust (BMIHT) beschikt over de archiefgegevens van de MG-fabrieken. Hier kun je tegen betaling een officieel certificaat krijgen waarop alle bekende details (incl. serienummers) van jouw MG staan.
Het Heritage certificaat is beschikbaar voor een deel van de MG-modellen.

Ga hier naar het: Heritage certificaat aanvragen


De registerbeheerder

Registerbeheerders hebben tot taak om informatie te verzamelen over de voertuigen en hun eigenaren, voor zover relevant voor het MG-typeregister.

Ook het verstrekken van informatie over de registers en over het betreffende MG-type aan geïnteresseerden is een taak van de registerbeheerder.

De registergegevens worden bijgehouden op papier en/of in een database. Deze gegevens kunnen bevatten: foto’s, documenten, afschrift kentekenbewijs, artikelen en alles wat met de historie van het betreffende MG-voertuig te maken heeft, inclusief voorgaande eigenaren. De voertuiggegevens kunnen uit allerhande bron verkregen worden. Naast de voertuiggegevens zijn de eigenaar gegevens een onderdeel van het register.

De MG-eigenaar die zijn gegevens verstrekt, verklaart aan een MG-register zich akkoord met het doel van de MG-registers zoals hierboven beschreven.


Jouw gegevens

Gegevens over huidige of voormalige eigenaren worden vastgelegd met naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres inclusief de data van eigendom. Op deze eigenaarsgegevens is de in Nederland- en de Europese Unie geldende privacywetgeving (AVG) van toepassing. Aangeleverde gegevens van gedetailleerde  persoonlijke aard wordt in principe niet gedeeld met anderen. Tijdens speciale evenementen zoals beurzen en register-informatiedagen kunnen, onder strikte voorwaarden, de registergegevens gedeeld worden met belanghebbenden. Hierbij is leidend dat er niemand geschaad wordt in zijn of haar privacy. Op verzoek van een eigenaar of voormalig eigenaar kan deze inzage krijgen in zijn of haar persoonlijke gegevens van het betreffende voertuig in het MG-typeregister. Hij of zij heeft ook het recht om wijzigingen op te laten nemen in het betreffende register van dat voertuig. Op verzoek van de eigenaar of voormalig eigenaar kunnen zijn of haar persoonlijke gegevens deels of geheel verwijderd worden uit het register, dit zonder opgave van de reden van dit verzoek. Zo’n verzoek moet schriftelijk of via e-mail gedaan worden bij de betreffende registerbeheerder. Deze behandelt dit verzoek om aanpassing conform de AVG-wetgeving binnen 14 dagen. Van de aanpassing wordt eveneens schriftelijk of via e-mail een bevestiging aan de verzoeker gestuurd. Belanghebbenden zijn alle in de registers vermelde personen, bij overlijden van hen de erfgename(n).


 

Copyright 2024 MG Car Club Holland | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven | Photos courtesy of Petrolicious.com