Lid worden Forum Links Contact Inloggen op Mijn MG

Landelijke organisatie

MGCC Holland

Bestuur en commissarissen


De MG Automobiel Club Holland is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is opgericht op 3 september 1955. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 40595388.

                        

Het bestuur vergadert maandelijks en wordt bijgestaan door diverse commissies. Deze commissies worden vertegenwoordigd door commissarissen, die in het bestuur zitting hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor een breed scala aan activiteiten en vervullen daarnaast een coördinerende rol naar de regiocoördinatoren en registerbeheerders.

Met deze structuur en commissies geeft de club invulling aan één van haar belangrijkste - bij de oprichting vastgestelde - doelen:

Het in stand houden van auto's van het merk MG door het verenigen van eigenaren, berijders en liefhebbers van dit merk

De Statuten, het Huishoudelijk Reglement alsmede de jaarverslagen en jaarrekeningen zijn opgenomen onder de Verenigings documenten, die uitsluitend voor leden toegankelijk zijn. Je vindt daar ook de meest recente editie van het European Touring Handbook 2021. Verenigings documenten

De huidige bestuursleden en commissarissen van de MG Car Club Holland zijn:

Functie Naam Email Telefoon
Voorzitter Wim Nieuwenhuijzen

voorzitter

06-26108540

Secretaris vacature

secretaris

 
Penningmeester Gerard Steverink

penningmeester

06-13146059

Bestuurslid / evenementen-commissaris Gert-Jan Polman

evenementen

06-19981358
Bestuurslid / regio-commissaris Vacature

regios

06-26108540

Bestuurslid /PR  Vacature

public relations

*
   

 

 
Sportcommissaris Tom Blok

sport commissaris

06-53294704

       
Webmaster Wim der Kinderen

webmaster

 

Bellen graag alleen van maandag t/m vrijdag tussen 20.00- 22.00 uur, dringende situaties uitgezonderd.


Copyright 2024 MG Car Club Holland | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven | Photos courtesy of Petrolicious.com