Links Forum Inloggen op Mijn MG

Landelijke organisatie

MGCC Holland

Bestuur en commissarissen

 

De MG Automobiel Club Holland is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is opgericht op 3 september 1955. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 40595388.

Het bestuur vergadert maandelijks en wordt bijgestaan door diverse commissies. Deze commissies worden vertegenwoordigd door commissarissen, die in het bestuur zitting hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor een breed scala aan activiteiten en vervullen daarnaast een coördinerende rol naar de regiocoördinatoren en registerbeheerders.

Met deze structuur en commissies geeft de club invulling aan één van haar belangrijkste - bij de oprichting vastgestelde - doelen:

Het in stand houden van auto's van het merk MG door het verenigen van eigenaren, berijders en liefhebbers van dit merk

De Statuten, het Huishoudelijk Reglement alsmede de jaarverslagen en jaarrekeningen zijn opgenomen onder de Verenigings documenten, die uitsluitend voor leden toegankelijk zijn. Je vind daar ook de meest recente editie van het European Touring Handbook 2018-2019. Verenigings documenten

Het bestuur en de commissarissen van de MG Car Club Holland zijn:

Functie Naam Email Telefoon
Voorzitter Vivian Vleeshouwers

voorzitter

06-17056954

Secretaris Gerard Steverink

secretaris

 
Penningmeester Wim Nieuwenhuijzen

penningmeester

06-26108540

Bestuurslid / evenementen-commissaris  

evenementen

 
Bestuurslid / regio-commissaris Paul van Dongen

regios

06-20438808

Aspirant bestuurslid /PR  Rolf Smit

pr@mgcarclub.nl

 
Aspirant bestuurslid / evenementen Gert-Jan Polman

evenementen@mgcarclub.nl

 
Sportcommissaris Tom Blok

sport commissaris

06-53294704

       
Webmaster Wim der Kinderen

webmaster

 

Bellen graag alleen van maandag t/m vrijdag tussen 20.00- 22.00 uur, dringende situaties uitgezonderd.


 

Copyright 2021 MG Car Club Holland | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven | Photos courtesy of Petrolicious.com