Voorwaarden

#1
Advertenties mogen alleen geplaatst worden door leden van de MG Car Club Holland. Indien uw lidmaatschap vervallen is, vervalt ook hiermee uw recht om te adverteren op deze website.

Advertentie inhoud
Met het plaatsen van uw advertentie gaat u ook akkoord met de inhoudelijke voorwaarden.
U stemt ermee in geen privacy-gevoelige, onjuiste of anderszins in strijd met de in Nederland geldende wetten en regels zijnde teksten te plaatsen binnen de advertenties. Tevens stemt u ermee in geen spam, kettingbrieven, advertenties, sollicaties of andere berichtgevingen te plaatsen.
Mocht bovenstaande in een van je berichten voorkomen dan zullen we het bericht zonder pardon verwijderen.

Inhoudelijke verantwoordelijkheid
De webmasters en beheerders van deze site zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van deze site. Zij zullen wel proberen ongewenst materiaal zo spoedig mogelijk van de site te verwijderen.
De webmaster heeft altijd het recht om de inhoud van alles op deze site, te wijzigen om welke reden dan ook! U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van door u geplaatste berichten en stemt ermee in de eigenaar van deze site te vrijwaren van eventuele gevolgen van door u geplaatste berichten. De eigenaar van deze site behoudt zich het recht voor uw identiteit vrij te geven in geval dit rechtens nodig is.

Beheerders hebben het recht alle berichten te verwijderen, bewerken en verplaatsen als zij dit nodig achten. Ook hebben zij het recht onderwerpen en/of artikelen te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden. Daarnaast hebben zij het recht door u geplaatste informatie te gebruiken voor doeleinden die de site dienen. Bij elk door u geplaatst bericht wordt het IP-adres opgeslagen om indien nodig uw berichtgeving te blokkeren of uw Internet Service Provider te achterhalen in geval van onwettige actie.

Indien u zich niet houdt aan deze voorwaarden of aanwijzingen van beheerders en moderators niet opvolgt, kunt u meteen en permanent geblokkeerd worden. Eventueel wordt uw service provider op de hoogte gesteld van uw gedrag.